Нарматыўнае прававое забеспячэнне работы дашкольнай групы на 2021/2022 навучальны год

Вучэбны план дашкольнай рознаўзроставай групы

на 2021/2022 навучальны год

№ п\п

Пералік адукацыйных галін

Колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне адукацыйных галін па групах выхаванцаў

Першая малодшая (ад 2 да 3)

Другая малодшая (ад 3 да 4)

Сярэдняя

(ад 4 да 5)

Старэйшая

(ад 5 да 6)

1.

Фізічная культура

2

3

3

3

2.

Дзіця і грамадства

1

1

2

2

3.

Элементарныя матэматычныя ўяўленні

1

1

1

1

4.

Дзіця і прырода

0,5

0,5

1

1

5.

Развитие речи и культура речевого общения

11

1

1

6.

Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін

1

1

1

1

7.

Падрыхтоўка да навучання грамаце

1

8.

Выяўленчае мастацтва:

2

 

2

 

2

 

2

 

Маляванне

0,5

0,5

0,5

0,5

Лепка

0,5

0,5

0,5

0,5

Канструяванне

0,5

0,5

0,5

0,5

Аплікацыя

0,5

0,5

0,5

0,5

9.

Музычнае мастацтва

2

2

2

2

10.

Мастацкая літаратура

0,5

0,5

1

1

Агульная колькасць вучэбных гадзін (гульняў, заняткаў) на тыдзень

10

11/121

14

15

Максімальная дапушчальная вучэбная нагрузка ў тыдзень на аднаго выхаванца (у астранамічных гадзінах)

1,7

2,8/31

4,7

6,3

Дапаможнікі для ўстаноў дашкольнай адукацыі

Вучэбна-метадычны комплекс "Мае першыя ўрокі"

Пералік вучэбных выданняў
Дадаткова ў гэтым раздзеле