Спецыяльная адукацыя

У 2022/2023 навучальным годзе ў

Дзяржаўнай ўстанове адукацыі

«Кухчыцкая сярэдняя школа Клецкага раёна» функцыяніруе:

ІV клас інтэграванага навучання і выхавання, у якім навучаюцца па вучэбным плане:

сярэдняй школы – 11 вучняў;

першага аддзялення спецыяльнай школы, спецыяльнай школы-інтэрната для дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю – 1 вучань.

пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі (ПКПД), у якім займаюцца і атрымліваюць карэкцыйна-педагагічную дапамогу дзеці дашкольнага (3 дзяцей) і малодшага школьнага (10 дзяцей) ўзросту.

Інструктыўна-метадычныя пісьмы

разгарнуць

Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб арганізацыі ў 2021/2022 навучальным годзе адукацыйнага працэсу ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю»

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь "О работе в 2021/2022 учебном году педагогических коллективов учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью

Методические рекомендации по совершенствованию работы по организации  интегрированного обучения и воспитания

 

згарнуць

Канцэпцыя развіцця інклюзіўнай адукацыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў Рэспубліцы Беларусь

разгарнуць

Вучэбны план ІV класа інтэграванага навучання і выхавання з беларускай мовай навучання на 2022/2023 навучальны год

разгарнуць

Вучэбны план

ІV класа інтэграванага навучання і выхавання

з беларускай мовай навучання

на 2022/2023 навучальны год

 

I. Дзяржаўны кампанент

Колькасць  вучэбных гадзін на тыдзень па вучэбным плане:

IV класа сярэдняй школы

V класа першага аддзялення спецыяльнай школы, спецыяльнай школы-інтэрната для дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю

1. Беларуская мова

3/2

3

2. Беларуская літаратура  

   (літаратурнае чытанне)/  

    літаратурнае чытанне

2

3

3. Руская мова

2/3

2

4. Руская літаратура

   (літаратурнае чытанне)/

   літаратурнае чытанне

2

-

5. Англійская мова

3

-

6. Матэматыка

4

4

7. Чалавек і свет

1

1

8. Сацыяльна-бытавая

    арыенціроўка

-

2

9. Выяўленчае мастацтва

1

1

10. Музыка

1

1

11. Працоўнае навучанне

1

4

12. Фізічная культура і здароўе         

2

2

13. Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

1

Абавязковы аб’ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня

23

24

ІІ. Кампанент установы адукацыі

4

3

III. Карэкцыйныя заняткі

-

1

1. Развіццё пазнавальнай

    дзейнасці

-

 

2. Развіццё эмацыянальна-

    валявой сферы

-

 

3. Фармiраванне гульнёвай

    дзейнасцi

-

-

4. Рытміка і танец

-

-

5. Сучасныя сродкi камунiкацыi

-

-

Максiмальна дапушчальны аб'ём вучэбнай нагрузкі ў тыдзень на аднаго вучня

24

27

Агульная колькасць вучэбных гадзiн, якая фiнансуецца з бюджэту                   

27

30

Тлумачальная запіска да вучэбнага плана

 IV класа інтэграванага навучання і выхавання

з беларускай мовай навучання

на 2022/2023 навучальны год

У класе інтэграванага навучання і выхавання навучаюцца па вучэбным плане:

сярэдняй школы – 11 вучняў;

першага аддзялення спецыяльнай школы, спецыяльнай школы-інтэрната для дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю – 1 вучань.

Настаўнікам-дэфектолагам з 8 вучэбных гадзін, выдзеленых на правядзенне вучэбных заняткаў па асобных вучэбных прадметах і карэкцыйных заняткаў, праводзяцца наступныя вучэбныя гадзіны:

беларуская мова  – 1 гадзіна;

літаратурнае чытанне – 1 гадзіна;

працоўнае навучанне – 3 гадзіны;

сацыяльна-бытавая арыенціроўка – 2 гадзіны;     

карэкцыйныя заняткі (развіццё пазнавальнай дзейнасці/развіццё эмацыянальна-валявой сферы) – 1 гадзіна.    

згарнуць